Betingelser

GENERELLE BETINGELSER FOR REISER BESTILT GJENNOM BAYER STREET EVENT AS     

           

FORBEHOLD

Det tas forbehold om ledige plasser og prisendringer frem til endelig bekreftelse er gitt. Dette gjelder spesielt Ryanair og Wizzair da flyseter ikke kan holdes av. Forbehold om hendelser utenfor vår kontroll.

ANTALL

Tilbud blir gitt ut ifra ønsket antall deltagere. Vi arrangerer tur selv om antallet blir lavere, men da med forbehold om mindre justeringer i pris og innhold.

FLY

Fly bestilles på vegne av kunden, og gjennomføres på flyselskapet ansvar og i hht flyselskapets egne retningslinjer. Se fly-selskapets hjemmeside for mer informasjon. Eventuelle ekstrakostnader eller tap som en følge av endrede eller kansellerte flygninger må dekkes av kunden dersom de ikke dekkes av flyselskapet. Gebyr for navnendring kan forekomme.

ANSVAR

Bayer Street Event er kun ansvarlig for forhold firmaet selv kan påvirke, som at flybilletter er bestilt på rett dag og i rett navn.

BETALINGSBETINGELSER

Et depositum kreves og faktureres ved bestilling. Dette refunderes ikke. Resterende beløp faktureres med forfall ca. 60 dager før avreise. Ved betaling med kort tilkommer et gebyr på 2.5% av totalsummen.

AVBESTILLING

Refusjon ved avbestilling i henhold til de enkelte underleverandørers avbestillingsregler.

Avbestillinger mindre enn 14 dager før avreise refunderes ikke.

ENDRINGER OG TILLEGG ETTER BEKREFTELSE

Individuelle endringer/ tilpasninger belastes med kr. 200,- per person, i tillegg til evt. pristillegg fra våre leverandører. Programendringer eller annet som medfører merarbeid belastes med kr. 750,- per time.

BILLETTER TIL ARRANGEMENT

Kjøp av billetter til fotballkamper, konserter, musikaler og lignende er bindende. Vi betaler billettene ved bestilling og de refunderes ikke av våre leverandører. Endres dag for arrangementet gjelder billetten på ny dato. Dette er regler satt av arrangørene.

UTLEGG

Utlegg som vi gjør på vegne av kunden viderefaktureres til kostpris + 15%.

FORBEHOLD OM PRISENDRINGER VED ENDRING I VALUTAKURSENE

Prisen forutsetter ingen vesentlige endringer i valutakurser. Vi forbeholder oss retten til å justere pris ved endringer i valuta, økte avgifter, skatter eller andre tillegg utenfor vår kontroll.

REISEFORSIKRING

Det er ikke bestilt reiseforsikring for gruppen. Deltagerne oppfordres til å ha egen forsikring. De fleste reiseforsikringer dekker avbestilling på grunn av sykdom.

HELSEKORT

Er du medlem av folketrygden, og oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits, bør du ha med deg Europeisk helsetrygdkort.

PASS

Ta med pass eller gyldig internasjonalt ID kort. Du som kunde er selv ansvarlig for at du har med deg de papirer som kreves i mottagerlandet.